Ký họa nhân vật

Ký họa nói một cách đơn giản là vẽ nhanh cảnh vật thật,là một trong những phương pháp quan trọng để bồi dưỡng khả năng tạo hình. Nhưng sự so sánh lẫn nhau giữa “nhanh” và “chậm” không có giới hạn nghiêm ngặt nào. Ký họa là việc tiến hành trong thời gian ngắn. Rất…