Diễn họa thời trang của Anoma Natasha Paleebut

Nghệ thuật luôn luôn là niềm đam mê của Anoma, cô đã chọn nghiên cứu mỹ thuật ở trường đại học nhưng cô đã không vẽ nhiều kể từ khi cô chuyển sang quan tâm đến một lĩnh vực mới: gốm sứ. Anoma không sử dụng kiến thức về gốm đó ngay bây giờ và đã để…

Nghệ sĩ Alexander Bobryshev

  Nghệ sĩ Alexander Bobryshev tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Kharkov vào năm 1977. Trong sự nghiệp của mình từ rất sớm, ông làm việc với những bức tranh nghệ thuật hoành tráng, khảm và nhựa kim loại. Alexander là thành viên của Liên minh Quốc gia của các nghệ sĩ của Ukraine…