Diễn họa thời trang của Anoma Natasha Paleebut

Nghệ thuật luôn luôn là niềm đam mê của Anoma, cô đã chọn nghiên cứu mỹ thuật ở trường đại học nhưng cô đã không vẽ nhiều kể từ khi cô chuyển sang quan tâm đến một lĩnh vực mới: gốm sứ. Anoma không sử dụng kiến thức về gốm đó ngay bây giờ và đã để…