Ký họa nhân vật

Ký họa nói một cách đơn giản là vẽ nhanh cảnh vật thật,là một trong những phương pháp quan trọng để bồi dưỡng khả năng tạo hình. Nhưng sự so sánh lẫn nhau giữa “nhanh” và “chậm” không có giới hạn nghiêm ngặt nào. Ký họa là việc tiến hành trong thời gian ngắn. Rất…

Tranh Ki hoa

Tranh Ki hoa Học vẽ –  Kí họa. Qua phần vào đề người học vẽ đã có khái niệm bước đầu rất cần thiết, vì nếu không qua những điểm xuất phát ấy thì khi bước vào những phần sau, tức là phần thực tập sẽ hạn chế con đường phát triển của người học…

Ký họa và vẽ bột màu

Ký họa giúp cho người vẽ ghi chép được thực tế, lấy tư liệu cho việc xây dựng bố cục tranh, tạo cảm hứng sáng tác cho họa sỹ. Ký họa còn giúp người họa sỹ phát triển khả năng quan sát, nhận xét, có cái nhìn bao quát, nắm bắt nhanh đặc điểm, hình…