Vẽ chân dung chì (sưu tầm)

Khác với vẽ tượng là những mẫu tĩnh, đơn sắc, vẽ chân dung là nghiên cứu một con người có thật, đang hiển diện trước mặt người vẽ với diễn biến phức tạp của màu sắc và trạng thái tâm lý. Nói một bức vẽ có “thần” chính là nói đến kết quả của sự…

Hình họa sưu tầm

Khi muốn có được bố cục mặt của hình họa, trước hết cần phải tìm ra yếu tố tổ hợp thành hình họa, và phải nắm vững đặc tính cũng  như hình, không gian và thể động..vv của nó. Bố cục chủ yếu hội tụ qua 3 yếu tố: Điểm, diện và tuyến. Bởi vậy…