Cach ve nguoi

Chúng ta đề cập đến ý nghĩa của một phác họa. Nếu xem một tranh vẽ bằng nét hoặc tranh vẽ bằng các chất liệu màu , chúng ta phân biệt được tác phẩm ấy “xuất phát” từ những phác họa, ký họa, hoặc từ những bức vẽ nghiên cứu về màu sắc nào. Nhưng làm thế nào để định nghĩa được phác họa, kí họa, vẽ nghiên cứu