Danh họa Claude Monet

Họa sỹ Claude Monet, (Sinh ngày 14 tháng 11 năm 1840 . mất ngày 5 tháng 12 năm 1926) là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng. Chân dung danh họa Claude Monet Tiểu sử Monet sinh tại Paris năm 1840. Gia đình ông chuyển về Havre vùng Normandie khi ông được…