Christina Seng

Christina Seng, một họa sĩ minh họa cắt giấy có trụ sở tại Oakland, California. Cô sinh ra ở Texas, lớn lên ở Georgia, Tennessee, và Los Angeles, và cũng đã sống và làm việc tại thành phố New York. Hiện nay cô đang sống và tận hưởng những cảnh quan đô thị và thiên nhiên…