Michelangelo – “người khổng lồ” thời Phục Hưng

Michelangelo (1475-1564) điêu khắc gia nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật Công Giáo. Không chỉ là điêu khắc gia, Michelangelo còn là hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhà thơ, và là kỹ sư. Trong lĩnh vực nào, ông cũng có những thành tựu xuất sắc. Không chỉ thành tựu, ông còn là tấm gương về…