Ký họa và vẽ bột màu

Ký họa giúp cho người vẽ ghi chép được thực tế, lấy tư liệu cho việc xây dựng bố cục tranh, tạo cảm hứng sáng tác cho họa sỹ. Ký họa còn giúp người họa sỹ phát triển khả năng quan sát, nhận xét, có cái nhìn bao quát, nắm bắt nhanh đặc điểm, hình…