Những chiếc lá của Lauren May Sahu-Khan

Đôi dòng nghệ sĩ trẻ người Úc tự giới thiệu về bản thân: ” Tôi là một nghệ sĩ / họa sĩ minh họa có trụ sở tại Newcastle, Australia- một nơi của những bãi biển, những bụi cây và một hồ nước xinh đẹp. Đây là nơi hoàn hảo để tôi sống vì nó là…