Vẽ động vật

Họa viên nào hoặc họa sĩ nào muốn thể hiện một con thú phải biết rõ hình thể của nó, vì vậy anh ta phải có những khái niệm tối thiểu về giải phẫu học của con thú đó. Vả lại còn có lí do là giải phẫu học động vật thường được dùng làm…